Θα αποτελέση ιδιαίτερη χαρά και τιμή, διά της Εφημερίους, τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και τους Λοιπούς Συνεργάτας του καθ’ ημάς Ιερού Ναού, η παρουσία και η συμπροσευχή σας εις τας λατρευτικάς συνάξεις του Πανηγυρίζοντος Ιερού Παρεκκλησίου της Ενορίας ημών, επί τη μνήμη ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ αι οποίαι θα τελεσθώσι συμφώνως τω κατωτέρω προγράμματι.

 

Μετά τιμής
Διά το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017:Ώρα 6:00 μ.μ Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017:Ώρα 7:30-10:30 π.μ Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία