Στα πλαίσια της βελτίωσης της λειτουργίας του γηπέδου προχωράμε στην ανανέωση της άμμου των αμμόλακων ( bunker ) η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Κρίθηκε απαραίτητο λόγω διάβρωσης της ήδη υπάρχουσας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η άμμος αντικαταστάθηκε από ανάλογης και καλύτερης ποιότητας.