Με την ευχή κάθε προσπάθεια  να αποσκοπεί και να ευοδώνεται προς το συλλογικό καλό.

Σε κάθε τομέα ο  καθορισμός των στόχων και η υλοποίησή  τους  είναι το ζητούμενο.

Ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους και το διοικητικό συμβούλιο που συμβάλουν προς την κατεύθυνση  αυτή

και τους εύχομαι  μια καλύτερη χρονιά με υγεία και δημιουργία.