Οι εργασίες στο αντλιοστάσιο ολοκληρώθηκαν.

Το παλιό αντλιοστάσιο αποτελεί κομβικό στοιχείο υποδομής του γηπέδου γκολφ γλυφάδας. Η  κατασκευή του έγινε περίπου το 1963 και η συντήρηση του είχε καταστεί ασύμφορη ,με αποτέλεσμα να είναι εκτός λειτουργείας τα τελευταία 4 χρόνια. Ωστόσο η σημασία του στο γήπεδο επέβαλε την ανακατασκευή του.

Το νέο αντλιοστάσιο δύναται  να λειτουργήσει σαν υποδομή πυρόσβεσης μιας και τροφοδοτεί βάνες σε όλο το γήπεδο που φέρουν λάστιχο.

Επίσης στην ανακατασκευή του έγινε πρόβλεψη ώστε να μπορεί να κάνει πλήρωση σε πυροσβεστικό όχημα. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγο βλάβης στο νέο δίκτυο, είναι αδύνατη η άρδευση για 24 ώρες .Ετσι έχουμε την εφεδρική δυνατότητα με το νέο αντλιοστάσιο να ποτίσουμε τα green τα οποία έχουν τις υψηλότερες απαιτήσεις ιδιαίτερα κατά τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο Αύγουστο.

Η ανακατασκευή του αντλιοστασίου  είναι ένα μεγάλο έργο για τις ανάγκες του γηπέδου γκολφ.